УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.03.2018 Хмельницький № 268/2018-р

 

Про проведення громадської експер-
тизи діяльності Хмельницької облас-
ної державної адміністрації у галузі
охорони здоров'я


На підставі статей 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", запиту Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації від 22.02.2018 № 10:

 1. Провести громадську екпертизу діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - громадська екпертиза) у галузі охорони здоров'я.
 2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації надати у встановлений термін Громадській раді при Хмельницькій обласній державній адміністрації (далі - Громадська рада), управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації перелік документів, який визначає діяльність Хмельницької обласної державної адміністрації у галузі охорони здоров'я, та відповідну інформацію.
 3. Департаменту охорони здоров'я, управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації:
  • 3.1. Здійснювати інформаційний супровід проведення громадської експертизи шляхом розміщення відповідних повідомлень на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, узагальнити експертні пропозиції при їх наявності.
  • 3.2. Винести результати громадської експертизи на чергове засідання колегії обласної державної адміністрації за участі представників Громадської ради.
 4. Визначити відповідальними за взаємодію з Громадською радою Косовську Тетяну Петрівну, заступника директора - начальника управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги населенню, та Федів Наталію Василівну, заступника директора - начальника управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

            Голова адміністрації                                                                                                   О. Корнійчук


Електронний файл-архів типу RAR із запакованим PDF-файлом, що містить текст розпорядження і наказу. Переглянути або завантажити

 

_______________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

"01" березня 2018 р. м. Хмельницький 28

 

Про створення робочої групи


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2018 року №286/2018-р "Про проведення громадської експертизи діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації в галузі охорони здоров'я", письмового запиту Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації про проведення громадської експертизи від 22.02.2018 року № 10, -


НАКАЗУЮ:


 1. Створити робочу групу для підготовки матеріалів Громадській раді при Хмельницькій обласній державній адміністрації у складі:
  Косовська Т.П. - заступник директора Департаменту - начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги населенню;
  Федів Н.В. - заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі;
  Ткачук Н.Є. - начальник відділу післядипломної освіти, кадрового забезпечення;
  Юлик О.О. - начальник Хмельницького обласного інформаційно-аналітичного центру охорони здоров'я;
  Трач О.В. - головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню;
  Живуліна Н.В. - провідний спеціаліст відділу моніторингу та розвитку охорони здоров'я;
  Третяк І.І. - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу післядипломної освіти, кадрового забезпечення;
  Козак О.І. - провідний спеціаліст відділу післядипломної освіти, кадрового забезпечення;
 2. Робочій групі:
  • 2.1. Підготувати інформацію щодо повного переліку документів, який визначає діяльність обласної державної адміністрації в галузі охорони здоров'я, та відповідну інформацію за наведеним переліком питань.
  • 2.2. Враховуючи великий обсяг інформації, забезпечити її подання Громадській раді при Хмельницькій обласній державній адміністрації до 24.03.2018 року.
 3. Розмістити текст наказу на власному веб-сайті Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.

            Директор Департаменту                                                                                                  Я. Цуглевич