Індекс здоров’я. Україна-2016.

30 листопада 2016 року в Міністерстві охорони здоров’я України відбулась презентація Індексу здоров’я в Україні за 2016 рік, сформованого на основі соціологічних досліджень, проведених Школою охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Київським Міжнародним Інститутом Соціології.

Індекс здоров’я запроваджується з метою системного оцінювання доступності та якості надання медичної допомоги в Україні в розрізі областей та моніторингу змін в системі охорони здоров’я.

У цьому році Індекс здоров’я зафіксував початковий стан задоволеності громадян, їхній досвід отримання медичної допомоги, доступність лікарських засобів та спосіб життя. В наступні роки методика дослідження буде вдосконалюватись і буде відстежено, як зміни, які відбуваються в рамках реформи системи охорони здоров’я, відображаються на кінцевому отримувачі медичної допомоги.

«Індекс здоров’я. Україна» включає 5 складових, які пов’язані з цілями системи охорони здоров’я:

- задоволеність медичною допомогою;

- звернення до лікаря у випадку хвороби та попередження хвороби;

- витрати на медичну допомогу та ліки;

- знання про здоров’я та здорова поведінка;

- стан здоров’я.

Для кожної складової відібрані по два індикатори, тобто всього до Індексу увійшло 10 субпоказників. В процесі соціологічного дослідження було зібрано 10224 опитувальники й опитано принаймні 400 респондентів у кожній області.

За результатами цього дослідження у Хмельницькій області ситуація наступна:

  • рівень задоволеності роботою дільничного терапевта /родинного лікаря – 79% опитаних задоволені, Україна в цілому -70%;
  • задоволеність медичною допомогою в стаціонарі – 72% задоволені, Україна – 58%;
  • протягом останніх 12 місяців у випадку хвороби чи травми звертались по медичну допомогу до лікаря, фельдшера – 39%, Україна в цілому – 62%;
  • проходили медичний огляд або планову перевірку протягом останніх 12 місяців – 55%, Україна – 59%;
  • середнє значення витрат на ліки протягом останніх 30 днів (грн..) – 289 (2 рангове місце), Україна – 550 грн.;
  • за останні 12 місяців були хворі, але не звертались до лікаря та /або не були госпіталізовані взагалі через брак коштів – 43%, Україна – 42%;
  • частка тих, хто коли-небудь відмовлявся від обов’язкових щеплень для своєї дитини – 48%, Україна в цілому – 25%;
  • знання симптомів інсульту (мінімум два симптоми вказані правильно) – 49%, Україна 50%;
  • вважають своє здоров’я добрим або дуже добрим з числа опитаних – 48%, Україна – 39%;
  • частка людей, які не мають надлишкової ваги або ожиріння – 42%, Україна - 41%.

Значення Індексу здоров’я (середнє арифметичне субпоказників) – область - 56 балів, Україна в цілому – 56.

Начальник Хмельницького
обласного інформаційно-аналітичного центру
охорони здоров’я

 
 
О.О. Юлик