1

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29000
тел/факс (0382) 76-51-65, Е-mail: doz.khm@doz.adm-km.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013337


23.12.2016 року № 02/2750
на № 19.1-07/1354/32628 від 14.12.2016

МОЗ України

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації за дорученням МОЗ України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» надає пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів в області.

Перелік госпітальних округів.

Планується створити 3 госпітальних округа (далі – ГО):

 • центральний Хмельницький ГО з адміністративним центром у м. Хмельницькому;
 • південний Кам’янець-Подільський ГО з центром у м. Кам’янець-Подільському;
 • північний Шепетівський ГО з центром у м. Шепетівка.
Межі ГО

До складу центрального Хмельницького ГО увійдуть наступні території області: м. Хмельницький, Волочиський, Городоцький, Теофіпольський, Краси-лівський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Летичівський, Деражнянський, Хмельницький, Ярмолинецький райони.

Чисельність населення в окрузі 672,0 тисяч осіб.

Відстань від центру округу до найбільш віддалених населених пунктів в окрузі – 121 км, 2-годинний доїзд до лікарень інтенсивного лікування (ЛІЛ) ІІ рівня забезпечується.

До складу південного Кам’янець-Подільського ГО увійдуть м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський, Дунаєвецький, Віньковецький, Чемеро-вецький, Новоушицький райони.

Чисельність населення в окрузі 324,0 тисячі осіб.

Відстань від центру округу до найбільш віддалених населених пунктів у Кам’янець-Подільському окрузі – 106 км. Двогодинний доїзд до ЛІЛ ІІ рівня забезпечується.

До складу північного Шепетівського ГО увійдуть: Шепетівський, Полонський, Ізяславський, Білогірський, Славутський райони, м.Нетішин.

Чисельність населення 296,0 тисяч осіб.

Відстань від центру округу до найбільш віддалених населених пунктів у Шепетівському окрузі – 96 км. Двогодинний доїзд до ЛІЛ ІІ рівня забезпечується.

Доступність до ЛІЛ І рівня всіх населених пунктів в межах 60-хвилинного доїзду в літній період забезпечується. Доставка пацієнтів з окремих населених пунктів до ЛІЛ в зимовий період може бути проблемною. Для вирішення проблеми необхідний ремонт та будівництво у відділених населених пунктах доріг з твердим покриттям.

Зазначена схема ГО відповідає структурній організації обласного центру екстреної медичної допомоги (ЕМД) та медицини катастроф, у складі якого функціонує 3 станції ЕМД (Хмельницька, Шепетівська, Кам’янець-Подільська).

1

Склад ГО

У Хмельницькому ГО планується створити:

 • 1 ЛІЛ ІІ рівня на базі Хмельницької міської лікарні, Хмельницької міської дитячої лікарні, Хмельницького міського перинатального центру;
 • 5 ЛІЛ І рівня на базі Волочиської, Старокостянтинівської, Летичівської ЦРЛ (всі притрасові), Городоцької, Красилівської ЦРЛ;
 • 5 лікарень планового лікування на базі Хмельницької, Деражнянської, Старосинявської, Теофіпольської, Ярмолинецької ЦРЛ.

У Кам’янець-Подільському ГО планується створити:

 • 1 ЛІЛ ІІ рівня на базі Кам’янець-Подільської міської лікарні, Кам’янець-Подільського перинатального центру, Кам’янець-Подільської ЦРЛ;
 • 1 ЛІЛ І рівня на базі Дунаєвецької ЦРЛ (притрасова);
 • 3 лікарень планового лікування на базі Віньковецької, Новоушицької, Чемеровецької ЦРЛ.

У Шепетівському ГО планується створити:

 • 1 ЛІЛ ІІ рівня на базі Шепетівської ЦРЛ та Шепетівської залізничної лікарні;
 • 3 ЛІЛ І рівня на базі Славутської та Ізяславської ЦРЛ, Нетішинської СМСЧ;
 • 2 лікарні планового лікування на базі Полонської, Білогірської ЦРЛ.

Території області, що ввійдуть до складу округу
Кількість населення
Лікарні, на базі яких будуть створені ЛІЛ II рівня
Лікарні, на базі яких будуть створені ЛІЛ I (базового) рівня
Лікарні, на базі яких будуть створені лікарні планового лікування
Хмельницький госпітальний округ
м. Хмельницький
Хмельницький
Волочиський
Городоцький
Красилівський
Теофіпольський
Деражнянський
Летичівський
Староконстянтинівський
Старосинявський
Ярмолинецький райони
266279
52433
51403
47790
52168
27032
32314
28315
64450
20485
29078
Хмельницькі –
міська лікарня,
міська дитяча,
міський
перинатальний
центр
Волочиська ЦРЛ
(притрасова)
Летичівська ЦРЛ
(притрасова)
Старокостянти-
нівська ЦРЛ
(притрасова)
Городоцька ЦРЛ
Красилівська ЦРЛ
Хмельницька
ЦРЛ
Деражнянська
ЦРЛ
Старосинявська
ЦРЛ
Теофіпольська
ЦРЛ
Ярмолинецька
ЦРЛ
Всього по округу
671747
1
5
5
Кам’янець-Подільський госпітальний округ
м. Кам′янець-
Подільський,

Кам′янець-Подільський
Дунаєвецький
Новоушицький
Чемеровецький
Віньковецький райони
 
100531
66197
62800
28845
40810
24408
Кам’янець-
Подільські –
міська лікарня,
ЦРЛ, міський
перинатальний
центр
Дунаєвецька
ЦРЛ
(притрасова)
Віньковецька
ЦРЛ
Новоушицька
ЦРЛ
Чемеровецька
ЦРЛ
Всього по округу
323591
1
1
3
Шепетівський госпітальний округ
м. Шепетівка
м. Нетішин
Шепетівський
Полонський
Ізяславський
Білогірський райони
Славутський райони
42 688
36 937
33 698
44870
44855
27001
65863
Шепетівська
центральна
районна лікарня,
Шепетівська
залізнична лікарня
Ізяславська ЦРЛ
Славутська ЦРЛ
Нетішинська
СМСЧ
Полонська ЦРЛ
Білогірська ЦРЛ
Всього по округу
295912
1
3
2

Пояснювальна записка

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів» розроблені Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації на виконання доручення Міністерства охорони здоров’я України від 14.12.2016 № 19.1-07/1354/32628 згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

Склад та межі округів розроблені з врахуванням географічних особливостей області, відстані до найбільш віддалених населених пунктів, нормативу (2-годинного) доїзду до лікарень в окрузі, структурної організації обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у складі якого функціонують відповідні станції екстреної медичної допомоги.


2. Мета і шляхи її досягнення


Метою прийняття проекту постанови є створення відповідної нормативної бази для оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги шляхом створення госпітальних округів, що дасть можливість забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров’я, підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги; а також сприяти створенню умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, до роботи в умовах управлінської та фінансової автономії. Проект постанови визначає перелік госпітальних округів в області, їх склад та межі.


3. Правові аспекти


Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Бюджетний кодекс України.


4. Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових коштів.


5. Позиція заінтересованих органів


Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством юстиції України.


6. Регіональний аспект


Зазначена пропозиція відповідає погодженню проекту постанови з обласною державною адміністрацією.


6. Запобігання корупції


Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.


7. Громадське обговорення


Законопроект потребує оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України


8. Позиція соціальних партнерів


Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.


9. Оцінка регуляторного впливу.


Проект постанови не є регуляторним актом.


10. Прогноз результатів


Прийняття Проекту постанови сприятиме підвищенню якості, своєчасності та доступності надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населення, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Директор                                                                                                                                                         Я.М. Цуглевич