Терапевтична служба області звітували про роботу за 2016 рік

2 березня у конференц-залі Державного патологоанатомічного центру пройшла підсумкова нарада терапевтичної служби за 2016 рік. Начальник відділу лікувально-діагностичної допомоги населенню, головний терапевт ДОЗ ОДА Аліна Костенко прозвітувала, що у минулому році медична допомога надавалась за 15 терапевтичними напрямками. Проте, на вторинному рівні, подекуди, не вистачає фахівців окремих спеціальностей. Так, у 14 центральних районних лікарнях (ЦРЛ) відсутні пульмонологи. Лише у 4 ЦРЛ терапевти підготовлені з ревматології, а з нефрології та гастроентерології – у 5-ти. Безумовно, така ситуація не сприяє підвищенню якості спеціалізованої допомоги на рівні ЦРЛ.

В цілому ж, первинна медична допомога в області організована згідно з вимогами. Понад 3 роки в усіх районах та місті Кам`янці-Подільському працюють Центри первинної медико-санітарної допомоги, які, відповідно до державних вимог, пройшли акредитацію у звітному році. З 2017 року запрацювали 2 Центри ПМСД у місті Хмельницькому, з населенням понад 100 тисяч кожний. Не створений юридично самостійний центр ПМСД тільки у місті Нетішині.

Крім того, за ініціативи об’єднаних територіальних громад, у минулому році були створені ще 3 селищних Центри ПМСД – при Чорноострівській, Меджибізькій та Сатанівській ОТГ. Проте, у них відсутні необхідні ліцензії.

Загалом, в краї працюють 235 лікарських амбулаторій, 151 з них – у сільській місцевості. Проте кадрова проблема залишається актуальною для первинної ланки. Рівень укомплектованості посад лікарів первинної ланки в області знизився до 81%. У 9 Центрах ПМСД ця цифра менше обласного рівня.

Аліна Костенко повідомила, що найбільш поширеними в Хмельницькій області залишаються хвороби системи кровообігу – 41 %, на другому місці – органів травлення – 11 %, на третьому – органів дихання, далі – ендокринної та сечостатевої систем. Структуру захворюваності, традиційно, формують хвороби органів дихання, кровообігу, сечостатевої та кістково-м’язової систем. Наведені цифри ще раз підкреслюють актуальність проблеми гіпертонічної хвороби, як найважливішого фактору ризику ІХС та атеросклеротичного ураження судин як з точки зору якості життя, так і попередження смертності.

Контрольованими показниками надання терапевтичної допомоги є захворюваність населення на гострі інфаркти міокарда (ГІМ) та гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК). За 2016 рік в області збільшилась реєстрація випадків інфаркту міокарда. При задовільному виявленні інфарктів міокарда у Старосинявському (246), Білогірському (198), місті Хмельницькому (189), Ярмолинецькому (181) районах, низькі рівні виявлення у Кам’янець - Подільському районі (99), містах Нетішині (101) та Кам’янці – Подільському (131), Шепетівському (132), Летичівському (133) районах, що свідчить про незадовільне виявлення даної патології.

Залишається низьким відсоток ранньої госпіталізації хворих з ГІМ в стаціонар, лише 17 % від зареєстрованих госпіталізовані до 12 годин від початку захворювання.

Головний терапевт ДОЗ наголосила, що необхідно постійно проводити санітарно-освітню роботу з населенням щодо ранніх ознак ГІМ та ГПМК, щоб чітко розуміти, коли викликати сімейного лікаря, а коли – бригаду ЕМД.

Водночас, догоспітальний тромболізис успішно проведено у всіх 20 випадках. Завдяки активному використанню реперфузії (ТЛТ та ургентне стентування), впродовж 3 попередніх років спостерігається стійка тенденція до зниження смертності та госпітальної летальності.

Попри це, однією з найчастіших причин інвалідності та смертності населення є гострі порушення мозкового кровообігу внаслідок неадекватного надання допомоги пацієнтам з гіпертонічною хворобою та фібриляцією передсердь на амбулаторному етапі. Тому необхідно суттєво покращити роботу щодо диспансеризації таких хворих.

Аліна Миколаївна підкреслила, що надзвичайно важливим є обсяг та спектр обов’язкових функціональних досліджень. А більшість закладів уже давно потребують суттєвого оновлення діагностичної апаратури.

Департамент охорони здоров’я для забезпечення потреб районів у минулому році закупив 50 апаратів ЕКГ.

Головний терапевт ДОЗ повідомила, що недуги органів травлення посідають 2 місце у структурі поширеності хвороб за рахунок виразкової хвороби та хвороб підшлункової залози. При цьому, найбільше помирають особи, хворі на гепатити та цирози і алкогольну хворобу печінки.

В умовах обмеженого фінансового ресурсу та в процесі оптимізації ліжкового фонду цілодобових стаціонарів за рік в лікарнях Хмельниччини скорочено 850 ліжок, з них 280 - терапевтичні. Вище державного рівня забезпеченість ліжками кардіологічного та ревматологічного профілю. Однак, наголосила Аліна Костенко, приведення у відповідність ліжок має бути логічним із збереженням тих, що реально працюють.

В подальшому в полі зору терапевтичної служби має бути створення на первинному рівні мережі амбулаторій, відповідно до потреб та нормативів; належне оснащення амбулаторій необхідним медичним обладнанням та автотранспортом; укомплектування штатних посад лікарів фізичними особами, особливо посад сімейних лікарів та особливо у сільській місцевості, шляхом реалізації програми місцевих стимулів; посилення профілактичної роботи та підвищення кваліфікації спеціалістів. Водночас, пріоритетами на вторинному та третинному рівнях медичної допомоги для Департаменту головний терапевт називає розвиток певних напрямів допомоги (зокрема, на амбулаторному етапі – терапевтичної та педіатричної, на стаціонарному – паліативної, хоспісної та реабілітаційної); оптимізація ліжкового фонду лікарняних закладів; оснащення закладів високотехнологічною апаратурою, особливо ендоскопічною, рентгенологічною, ультразвуковою високого класу, наркозно-дихальною, лабораторною та іншою; створення на базі облкардіодиспансеру сучасного обласного кардіологічного центру.

Інна Левінська,
Хмельницький обласний Центр здоров’я.

1 1