ДОВІДКА
про Хмельницьку обласну лікарню

1.Загальні відомості
Дата створення закладу, його особливості

З жовтня 1948 року на виконання наказів МОЗ СРСР № 431 та МОЗ УРСР № 413 відбулося об'єднання 1-ої Радянської обласної лікарні з Проскурівською міською поліклінікою, тобто офіційно була створена обласна лікарня.

Сьогодні обласна лікарня – це сучасний медичний і науковий заклад. На її базі працює 23 відділення стаціонару на 835 ліжок, консультативна поліклініка на 250 відвідувань в зміну, 15 діагностичних, лікувально-допоміжних та обслуговуючих служб.

Одночасно обласна клінічна лікарня являється базою для підготовки лікарів-інтернів, студентів медичних вузів та медичних училищ, підвищення кваліфікації лікарів, середнього медперсоналу ЛПЗ області.

Організаційна структура та основні підрозділи закладу

Серед лікувальних підрозділів 8 відділень терапевтичного профілю (310 ліжок), 15 відділнь хірургічного профілю (545 ліжок), 4 відділення інтенсивної терапії (відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дорослих – 12 ліжок та у відділенні екстрагенітальної патології – 6 ліжок, відділення інтенсивної терапії для новонароджених, відділення детоксикації – 6 ліжок).

2. Основні показники лікувально-діагностичної діяльності

Щороку в лікарні проходять лікування близько 25 тисяч хворих ( за 2010 рік – 26728 хворих), при цьому питома вага жителів районів області складає понад 45 відсотків. За 2010 рік виконано 12643 операцій. Середнє перебування хворих на ліжку у 2010 році - 10,3.

Медикаментами лікарня забезпечена в межах бюджету, що достатньо для надання невідкладної медичної допомоги, хворим-інвалідам І групи, малозабезпеченим хворим.

Лікування стаціонарних хворих проводиться відповідно до стандартів якості та протоколів надання стаціонарної допомоги хворим.

Лікарня на достатньому рівні забезпечена сучасною лікувально-діагнос¬тичною апаратурою, що дозволяє ефективно впроваджувати нові методики.

 • Активно розвивається кардіохірургічна служба лікарня. З 2007 року щорічно виконується близько 1000 оперативних втручань, з них 100 на відкритому серці. Основними здобутками відділення є впровадження малоінвазивних тручань на серці - коронарографії, стентування коронарних артерій серця, а також оперативні втручання на відкритому серці із застосуванням штучного кровообігу та і на працюючому серці.
 • Виконується малоінвазивне обстеження та оперативне втручання на органах черевної, плевральної порожнини із застосуванням лапароскопічних комплексів. Успішно проводяться операції нейрохірургами з використанням операційного мікроскопа та ендоскопічного обладнання.
 • В офтальмологічному відділені використовуються при факоемульсифікації м’які та інтраокулярні лінзи; застосовуються колагенові антиглаукомні дренажі.
 • Пересадка штучних кульшових та колінних суглобів. Артроскопічні втручання на колінному та плечовому суглобі.
 • Комп'ютерна томографія всього тіла за допомогою сучасного апарату (фірма "Сіменс") з високим рівнем діагностики.
 • Метод дистанційної літотрипсії за допомогою апарату « Літостар » фірми "Сіменс". Матеріальна база урологічного відділення дозволяє виконувати майже весь спектр ендоскопічних втручань при сечокам’яній хворобі (перкутана нефролітостомія, контактна уретеролітотрипсія), запроваджені лапароскопічні оперативні втручання при кістозних хворобах нирок, пухлинах нирок та сечокам’яній хворобі.
 • Широко використовується сучасний сонографічний апарат експертного класу для діагностики патології серця.
 • Штучна нирка для хронічного гемодіалізу, штучна нирка для гострого гемодіалізу, обладнання для перитонеального діалізу.
Вперше в Хмельницькій області виконано за 2010 рік
 • Мініінвазивна венектомія(венестріктором), регіональний тромболізис, двобалонний тромболізис; подвійне шунтування на артеріях нижніх кінцівок;
 • Лапароскопічна поперекова симпатектомія.
 • Проведено остеосинтез за допомогою титанових пластин хворому з відкритим зламом нижньої щелепи із зміщенням уламків.
 • Вперше виконана лапароскопічна герніопластика стравохідної кили, виконана резекція кісти печінки лапароскопічним методом, виконані лапароскопічні холедохолітотомії із застосуванням корзинки Дорміа.
 • Виконана тотальна панкреатектомія при запущеній формі рака підшлункової залози.
 • Запроваджено ревізійне ендопротезування колінного суглоба, артроскопія плечового, гомілково-ступневого суглобів, пункційна вертеблопластика.
 • Широко впровадили черезстравохідну ЕхоКС та ультразвукову діагностику плоду.
 • Спосіб лікування гострих та підгострих травматичних внутрішньочерепних субдуральних крововиливів, поперековокрижовий адгеоліз при остеохондрозі хребта.
 • Поєднання глибокої неперфоруючої склеректомії з факоемульсифікацією катаракти та глаукоми одночасно, коагуляція сітківки лазеркоагулятором «Vitra» хворим при цукровому діабеті, тромбозах вен сітківки, периферичних дегенераціях сітківки.
 • Розпочато використання датчиків для вимірювання внутрішньочерепного тиску при черепно-мозковій травмі та ГПМК.
 • Впроваджено застосування високочастотного електрохірургічного скальпеля "ERBE" для хірургічного лікування захворювань ободової, прямої кишки та анального каналу.
 • Впровадження апарату трансанальної гемороїдальної деартеріалізації для хірургічного лікуванння геморою.

В лікарні на даний час проводиться і наукова робота. Працють три доктора медичних наук та 16 кандидатів медичних наук. 11 Заслужених лікарів України. В термін за три роки лікарі підготували для публікації в науково-медичних журналах 98 статей, лише за останній рік впроваджено в практику 86 нових методик і рацпропозицій.

Основним здобутком медицини області в 2010 році є уведення в експлуатацію сучасного палатного корпусу на 120 ліжок. В новому палатному корпусі відкрито відділення екстрагенітальної патології та новонароджених на 40 ліжок. За 2010 рік проліковано 1219 жінок, народилось 948 немовлят. З відкриттям корпусу додатково введено 132 робочих місця. Окрім цього, проведено оптимізацію ліжкового фонду лікарні зі збільшенням ліжкового фонду відділення кардіохірургії та відкриття ліжок цереброваскулярної патології на базі неврологічного відділення. Вказані зміни з відкриттям нового палатного корпусу дали змогу додатково забезпечити населення області 258 робочими місцями.

Більш детальну інформацію можливо отримати на сайті Хмельницької обласної лікарні http://holweb.wordpress.com/