Повідомлення для ліцензіатів, здобувачів ліцензій, а також закладів охорони здоров'я, що звернулися до МОЗ з метою проведення акредитації

Відповідно до статті 64 Конституції України, статей 121, 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановою КМУ від 28 лютого 2022 № 165 зупинено строки надання адміністративних послуг субєктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні.


Поновлення зупинених строків передбачено у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.


Враховуючи зазначене, інформуємо, що строки розгляду документів у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики, а також господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, зупинено до встановленого Кабінетом Міністрів України строку.


Також повідомляємо про зупинення строків проведення акредитацій закладів охорони здоров'я.


За інформацією МОЗ України від 06.03.2022 року