Наказ управління охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації
від 01.02.2007р. №30/1

ПЛАН
реалізації заходів щодо забезпечення виконання Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних
та судинно-мозкових захворювань
на 2006 – 2010 роки

  Заходи по реалізації Плану Термін виконання (роки) Виконавці Відповідальні за контроль виконання
1 2 3 4 5
І.ЗАХОДИ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
1. Забезпечити висвітлювання у теле- та радіопередачах, присвячених питанням охорони здоров'я, матеріали пов'язані з розв'язанням проблеми запобігання захворюванням системи кровообігу 2007-2010 р.р. Начальники міських управлінь охорони здоров'я, головні лікарі районів, обласних ЛПЗ Головний лікар центру здоров'я, головний терапевт УОЗ
2. Запровадити в періодичних регіональних виданнях сторінки здоров'я 2007-2010 р.р. Начальники міських управлінь охорони здоров'я, головні лікарі районів, обласний центр здоров'я Головний лікар центру здоров'я, головний терапевт УОЗ
3. Забезпечити розповсюдження інформаційних матеріалів з питань профілактики захворювань системи кровообігу, здорового способу життя 2007-2010 р.р. Головний лікар обласного центру здоров'я Головний терапевт УОЗ
4. Відкрити і забезпечити функціонування відповідно до сучасних стандартів обстеження і лікування
слідуючих відділень:
  кардіологічного на базі ХОЛ
кардіоцеребрального на базі ХОЛ
аритмології на базі ХОКД
променевої діагностики на базі ХОКД
2007р. І квартал 2008р. І півріччя 2008р. І квартал 2008р. І квартал Головний лікар ХОЛ Головний лікар ХОЛ Головний лікар ХОКД Головний лікар ХОКД Головний хірург УОЗ Головний терапевт УОЗ Головний терапевт УОЗ Головний терапевт УОЗ
5. Створити на базі відділення аритмології ХОКД статистичний моніторинг хворих із життєзагрозливими аритміями серця, а також обласний регістр хворих із штучними водіями ритму 2008р. II півріччя Головний лікар ХОКД Обласний кардіолог
6. Проводити систематичну перевірку достовірності статистичних даних щодо захворюваності, поширеності, інвалідності та смертності від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Результати перевірки доповідати на оперативних нарадах управління охорони здоров'я 2007-2010 р.р. Начальник обласного інформаційно-аналітичного центру Перший заступник начальника УОЗ
7. Розробити та затвердити регіональну програму постійного переоснащення лікувально-профілактичних закладів області, які надають медичну допомогу хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання 2007р. Обласний кардіолог Обласний кардіохірург Обласний невропатолог Перший заступник начальника УОЗ
8. Забезпечити підвищення кваліфікації медичних кадрів з питань кардіології, кардіохірургії, неврології, нейрохірургії, електрофізіології згідно потреб закладів охорони здоров'я області. Добитись нового укомплектування цих посад фізичними особами 2007-2010 р.р. Відділ кадрів УОЗ Перший заступник начальника УОЗ
9. Надати пропозиції від фахівців області донавчальних програм з питань формування груп підвищення ризику, своєчасної діагностики та лікування серцево-судинних захворювань для лікарів загально-лікувальної мережі   Відділ кадрів та обласнийкардіолог, обласний невропатолог Головнийтерапевт УОЗ
10. Впровадити в практику лікувально-профілактичних закладів області сучасні протоколи МОЗ України по діагностиці та лікуванню серцево-судинних та кардіоцеребральних захворювань 2007-2008 Начальники міських управлінь охорони здоров'я, головні лікарі районів, обласних ЛПЗ Головний терапевт УОЗ, обласний кардіолог, обласний невропатолог
11. Забезпечити постійний контроль дотримання стандартів діагностики та клінічних протоколів лікування та реабілітації в практиці лікарів ЛПЗ усіх рівнів на всіх етапах надання допомоги 2007-2010р.р. Начальники міських управлінь охорони здоров'я, головні лікарі районів, обласних ЛПЗ Головний терапевт УОЗ, обласний кардіолог, обласний невропатолог
12. Запровадити у відділенні кардіохірургії систему первинної та вторинної профілактики аритмії. 2007р. Головний лікар ХОЛ, обласний кардіолог Головний терапевт, обласний кардіолог
13. Освоїти методику диференційованої діагностики порушень периферичного кровообігу з метою оптимізації їх лікування 2008р. Обласний судинний хірург Головний хірург УОЗ
II. СВОЄЧАСНЕ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
14. Визначити реальну потребу у необхідних лікарських засобах, виробах медичного призначення та витратних матеріалах для кардіохірургічного відділення ХОЛ 2007р. Обласний кардіолог Головний хірург УОЗ
15 Забезпечити спеціалізоване відділення порушень ритму серця необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення 2008р. Головний лікар ХОКД Головний терапевт УОЗ
16. Визначити реальну потребу лікувальних закладів у фібринолітичних агентах для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах. Забезпечити оптимальний розподіл засобів, одержаних за рахунок коштів державного бюджету у відповідності з потребами територій 2007р. Обласний та районні кардіологи Головний терапевт УОЗ
17. Провести обласну науково-практичну конференцію з актуальних проблем аритмології для лікарів ЛПЗ області. Впровадити в практику ЛПЗ рекомендації асоціації кардіологів України по ефективних методах діагностики і лікування аритмій 2007р. червень Головний терапевт, обласний кардіолог Заступники начальника УОЗ
18. Забезпечити хворих на фібриляцію пердсердь з високим ризиком виникнення тромбоемболітичних ускладнень необхідними лікарськими засобами за рахунок коштів державного бюджету 2007-2010 р.р. Головні лікарі ЛПЗ області Головний терапевт УОЗ, обласний кардіолог
19. Запровадити в біохімічних лабораторіях ХОЛ та ХОКД сучасні методики контролю за системою згортання крові та використовувати їх у пацієнтів із високим ризиком тромбоемболічних ускладнень 2007-2010 р.р. Обласний лаборант Обласний кардіолог
20. Забезпечити блок кардіореанімації ХОКД необхідними виробами медичного призначення 2007-2008 Головний лікар ХОКД Перший заступник начальника УОЗ
21. Розробити та впровадити телеметричні та телемедичні технології дистанційного контролю за станом хворих на аритмії серця для надання їм невідкладної консультативної допомоги. 2009р. Головний лікар ХОКД Перший заступник начальника УОЗ
22. Запровадити програму реабілітації дітей після корекції вроджених вад серця в санаторно-курортних закладах та діючих ЛПЗ області 2007-2008 Обласний дитячий кардіоревматолог Головний педіатр УОЗ