ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Хмельницької обласної державної адміністрації

на 2017 рік

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік:

Наказ № 24/17н від 07.02.2017 р.

Наказ про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік:

Наказ № 55/28н від 04.04.2017 р.

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 24/17н від 07.02.2017 р.):

1411120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

 

1412010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

1412030-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

1412060-Санаторне лікування хворих на туберкульоз

 

1412070-Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

 

1412090-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

1412100-Створення банків крові та її компонентів

 

1412110-Надання есктреної та швидкої медичної допомоги населенню

 

1412130-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

1412140-Надання стоматологічної допомоги населенню

 

1412170-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

1412190-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

1412200-Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

 

1412210-Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

1412220-Інші заходи у галузі охорони здоров'я

 

1414060-Бібліотеки

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 55/28н від 04.04.2017 р.):

1412010, 1412030, 1412070, 1412100, 1412130, 1412140, 1412220

 

1416310-Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 83/35н від 01.06.2017 р.):

1412030-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

1412210-Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказів № 130/46н від 04.10.2017 р. та № 129/41н від 04.10.2017 р.):

1419110-Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

1416310-Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

1411120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитаціїї

 

1412010, 1412030, 1412060, 1412070, 1412090, 1412110, 1412100, 1412130, 1412140, 1412190, 1412220

 

 

на 2018 рік

Накази про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік:

Наказ № 14/6н від 22.01.2018 р.

Наказ № 13/5н від 22.01.2018 р.

Накази про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік:

Наказ №52/33н від 10.04.2018 р.

Наказ №51/31н від 06.04.2018 р.

Наказ №95/41н від 25.06.2018 р.

Наказ №109/45н від 27.07.2018 р.

Наказ №128/57н від 11.10.2018 р.

Наказ №160/68н від 17.12.2018 р.

Наказ №170/73н від 26.12.2018 р.

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 14/6н від 22.01.2018 р.):

0718340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 13/5н від 22.01.2018 р.):

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0714030-Забезпечення діяльності бібліотек

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712120-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 51/31н від 06.04.2018 р.):

0718340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 52/33н від 10.04.2018 р.):

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0717320-Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

0717360-Виконання інвестиційних проектів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 95/41н від 25.06.2018 р.):

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу №109/45н від 27.07.2018 р.):

0717360-Виконання інвестиційних проектів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу №128/57н від 11.10.2018 р.):

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Есктрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712120-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0714030-Забезпечення діяльності бібліотек

 

0717360-Виконання інвестиційних проектів

 

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу №160/68н від 17.12.2018 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0717360-Виконання інвестиційних проектів

 

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу №170/73н від 26.12.2018 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року:

1411120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації

 

1412010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

1412030-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

1412060-Санаторне лікування хворих на туберкульоз

 

1412070-Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

 

1412090-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

1412100-Створення банків крові та її компонентів

 

1412110-Надання есктреної та швидкої медичної допомоги населенню

 

1412130-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

1412140-Надання стоматологічної допомоги населенню

 

1412170-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

1412190-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

1412200-Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

 

1412210-Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

1412220-Інші заходи у галузі охорони здоров'я

 

1414060-Бібліотеки

 

1416310-Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

на 2019 рік

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік:

Наказ № 29 від 11.02.2019 р.

Наказ №47 від 13.03.2019 р.

Накази про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік:

Наказ №52 від 19.03.2019 р.

Наказ №103 від 23.05.2019 р.

Наказ №118 від 27.06.2019 р.

Наказ №123 від 05.07.2019 р.

Наказ №172 від 27.09.2019 р.

Наказ №180 від 11.10.2019 р.

Наказ №181 від 11.10.2019 р.

Наказ №182 від 11.10.2019 р.

Наказ №183 від 11.10.2019 р.

Наказ №197 від 06.11.2019 р.

Наказ №207 від 22.11.2019 р.

Наказ №208 від 22.11.2019 р.

Наказ №218 від 17.12.2019 р.

Наказ №230 від 27.12.2019 р.

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 29 від 11.02.2019 р.):

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712120-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 47 від 13.03.2019 р.):

0717322-Будівництво медичних установ та закладів

 

0717361-Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

0718340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 52 від 19.03.2019 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712120-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 103 від 23.05.2019 р.):

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 118 від 27.06.2019 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 123 від 05.07.2019 р.):

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 172 від 27.09.2019 р.):

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 180 від 11.10.2019 р.):

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 181 від 11.10.2019 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 182 від 11.10.2019 р.):

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 183 від 11.10.2019 р.):

0717322-Будівництво медичних установ та закладів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 197 від 06.11.2019 р.):

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 207 від 22.11.2019 р.):

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 208 від 22.11.2019 р.):

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 218 від 17.12.2019 р.):

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 230 від 27.12.2019 р.):

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0717322-Будівництво медичних установ та закладів

 

на 2020 рік

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік:

Наказ № 27 від 12.02.2020 р.

Наказ №79 від 20.05.2020 р.

Наказ №107 від 07.08.2020 р.

 

Накази про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік:

Наказ №44/1 від 18.03.2020 р.

Наказ №52 від 01.04.2020 р.

Наказ №57 від 07.04.2020 р.

Наказ №65 від 30.04.2020 р.

Наказ №68 від 06.05.2020 р.

Наказ №80 від 21.05.2020 р.

Наказ №81 від 22.05.2020 р.

Наказ №109 від 14.08.2020 р.

Наказ №119 від 11.09.2020 р.

Наказ №128 від 28.09.2020 р.

Наказ №133 від 29.09.2020 р.

Наказ №138 від 07.10.2020 р.

Наказ №149 від 02.11.2020 р.

Наказ №174 від 04.12.2020 р.

Наказ №177 від 11.12.2020 р.

Наказ №180 від 23.12.2020 р.

Наказ №182 від 28.12.2020 р.

Наказ №184 від 30.12.2020 р.

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 27 від 12.02.2020 р.):

0711120-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 79 від 20.05.2020 р.):

0717322-Будівництво медичних установ та закладів

 

0718340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 107 від 07.08.2020 р.):

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 44/1 від 18.03.2020 р.):

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 52 від 01.04.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 57 від 07.04.2020 р.):

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 65 від 30.04.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0719430-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 68 від 06.05.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 80 від 21.05.2020 р.):

0711120-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 81 від 22.05.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 109 від 14.08.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 119 від 11.09.2020 р.):

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 128 від 28.09.2020 р.):

0711120-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 133 від 29.09.2020 р.):

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 138 від 07.10.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0719430-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 149 від 02.11.2020 р.):

0711120-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 174 від 04.12.2020 р.):

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 177 від 11.12.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 180 від 23.12.2020 р.):

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712030-Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 182 від 28.12.2020 р.):

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 184 від 30.12.2020 р.):

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

на 2021 рік

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік:

Наказ № 21 від 12.02.2021 р.

Наказ № 59 від 22.04.2021 р.

 

Накази про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік:

Наказ № 76 від 21.05.2021 р.

 

Наказ № 93 від 23.06.2021 р.

 

Наказ № 96 від 29.06.2021 р.

 

Наказ № 115 від 17.09.2021 р.

 

Наказ № 122 від 28.09.2021 р.

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 21 від 12.02.2021 р.):

0711101-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

0711102-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712144-Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0719430-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно наказу № 59 від 22.04.2021 р.):

0711101-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

0711104-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712144-Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0717361-Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

0718340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

0719430-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 76 від 21.05.2021 р.):

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 93 від 23.06.2021 р.):

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 96 від 29.06.2021 р.):

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0719430-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 115 від 17.09.2021 р.):

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

Паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із внесеними змінами згідно наказу № 122 від 28.09.2021 р.):

0711101-Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0717361-Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

0719430-Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)

 

0719770-Інші субвенції з місцевого бюджету