ЗВІТ
про виконання
Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Хмельницької обласної державної адміністрації

3а 2017 рік

Станом на 01 січня 2018 року:

1411120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

 

1412010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

1412030-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

1412060-Санаторне лікування хворих на туберкульоз

 

1412070-Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

 

1412090-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

1412100-Створення банків крові та її компонентів

 

1412110-Надання есктреної та швидкої медичної допомоги населенню

 

1412130-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

1412140-Надання стоматологічної допомоги населенню

 

1412170-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

1412190-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

1412200-Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування

 

1412210-Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

1412220-Інші заходи у галузі охорони здоров'я

 

1414060-Бібліотеки

 

1416310-Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

3а 2018 рік

Станом на 01 січня 2019 року:

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712120-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712150-Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0714030-Забезпечення діяльності бібліотек

 

0717320-Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

0717360-Виконання інвестиційних проектів

 

0718340-Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

3а 2019 рік

Станом на 01 січня 2020 року:

0711120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

 

0712010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

 

0712020-Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

0712040-Санаторно-курортна допомога населенню

 

0712050-Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

0712060-Створення банків крові та її компонентів

 

0712070-Екстренна та швидка медична допомога населенню

 

0712090-Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

 

0712100-Стоматологічна допомога населенню

 

0712120-Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

 

0712130-Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

 

0712151-Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

 

0712152-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

 

0717322-Будівництво медичних установ та закладів

 

0717363-Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

0718340-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів