Відбулося чергове засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

26 грудня у Хмельницькій обласній державній адміністрації відбулося чергове засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу під головуванням заступника голови Хмельницької ОДА Світлани Павлишиної.

Про стан виконання заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки в Хмельницькій області доповів головний лікар обласного центру боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук. Він повідомив, що станом на 1 грудня 2018 року в області зареєстровано 4905 випадків ВІЛ-інфекції серед жителів Хмельницької області, включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками; 2127 випадків СНІДу, 725 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

За 11 місяців 2018 року в області взято під нагляд 242 особи з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. Під диспансерний нагляд взято 40 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками. Серед ВІЛ-інфікованих діагностовано 151 випадок СНІДу. За 11 місяців цього року від СНІДу померли 40 осіб.

Одним із способів виявлення ВІЛ-інфекції у пацієнта є добровільне консультування з тестування на ВІЛ-інфекцію (КіТ). Збільшення доступу та масштабів тестування для встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції для тих, у кого він залишається невідомим, особливо для груп населення, які зазнають високого ризику інфікування ВІЛ, є пріоритетним профілактичним заходом, спрямованим на подолання негативних наслідків епідемії ВІЛ-інфекції в світі.

В області забезпечений необмежений доступ до тестування на ВІЛ у мережі кабінетів «Довіра», які функціонують на базі обласного центру СНІДу, як самостійні підрозділи ЗОЗ (20 закладів) та на базі 5 кабінетів інфекційних захворювань. Надають послуги з КіТ акушерсько-гінекологічна, наркологічна, шкірно-венерологічна, протитуберкульозна, пенітенціарна служба, служба крові, кабінети «Довіра» та НУО.

За період 2018 р. для отримання консультування у зв’язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію за направленням медпрацівника звернулось 43047 (60%) осіб від загальної кількості обстежених. Тестування на ВІЛ-інфекцію в області проводяться в лабораторіях обласного Центру СНІДу (скринінгові обстеження загального населення) та обласній станції переливання крові (обстеження донорів). Доступність в тестуванні необмежена, тестування безкоштовне. У поточному році на ВІЛ обстежено 59996 осіб або 4,7% від загальної кількості населення області. У порівнянні з минулим роком, кількість обстежених зменшилась на майже на 2000 осіб за рахунок донорів. В структурі обстежених найбільшу частку становлять донори – 42,3% та вагітні – 31,5%.

Одним із комплексних індикаторів оцінки успіху та ефективності реалізації заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції вважається показник смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ. Забезпечення АРТ для ВІЛ-інфікованих пацієнтів є одним із ключових факторів, що зменшують смертність, пов’язану з ВІЛ-інфекцією.

Кількість пацієнтів на АРТ з 2009 р. в області зросла у 5 разів. АРТ надається у 11 ЛПЗ: ОЦПБ зі СНІДом та у 11 кабінетах «Довіра». Проблем щодо забезпечення ОЦПБ зі СНІДом АРВ-препаратами у 2018 році не було. За поточний період року кількість осіб, які отримували АРТ, зросла на 18 %.

Медичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ, надають усі медичні заклади області на всіх рівнях надання медичної допомоги за територіальним принципом. Спеціалізовану медичну допомогу при захворюваннях, що пов’язані з ВІЛ-інфекцією, надають заклади служби СНІДу, протитуберкульозні заклади (пацієнтам з активними формами туберкульозу, забезпечення ліками для профілактики туберкульозу); наркологічний диспансер (СІН); онкологічний диспансер (пацієнтам з онкопатологією). З діагностичною метою ВІЛ-інфіковані пацієнти направляються в інші медичні заклади.

Стаціонарне відділення ОЦПБ зі СНІДом на 30 ліжок з хоспісним блоком з 2009 року надає висококваліфіковану діагностичну, лікувальну, психосоціальну, паліативну допомогу населенню області з ВІЛ/СНІДом. Всього за 9 місяців 2018 року проліковано 291 хворого.

В області приділяють значну увагу профілактиці ВІЛ-інфекції серед медичних працівників. Медичний персонал забезпечений спецодягом, необхідним набором медінструментарію для одноразового використання, деззасобами, аптечками для надання невідкладної медичної допомоги.

Про стан надання медичної допомоги хворим на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в області доповідав головний лікар Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру Сергій Василенко.

Він повідомив, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на ко-інфекцію (ТБ/ВІЛ) залишається недостатньо контрольованою в Україні. Вона є одним із рушійних факторів, що перешкоджають прогресу, досягнутому в боротьбі з туберкульозом. А це, у свою чергу, ставить під загрозу досягнення мети Глобальної стратегії ВООЗ «Покласти край туберкульозу».

В Європейському регіоні ВООЗ відмічає зниження кількості нових випадків туберкульозу та смертей від нього.

В той час як, серед людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, протягом останніх 5-ти років кількість випадків з ко-інфекції(ТБ/ВІЛ) збільшилась на 40%.

В 2017 році в Україні захворюваність на ко-інфекцію (ТБ/ВІЛ) на 100 тис нас. склала 13,3 проти 13,2 в 2016 році. На Хмельниччині за 9 місяців 2018 року захворюваність на ко-інфекцію(ТБ/ВІЛ), у порівнянні з 2017 роком, зросла на 10%. За цей же період смертність від ТБ/ВІЛ збільшилась на 12%.

З метою координації державної політики в сфері протидії туберкульозу та ВІЛ–інфекції/СНІДу, надання медико-психосоціальної допомоги хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію та ко-інфекцію (ВІЛ/туберкульоз), профілактики захворювань та забезпечення надання цих послуг за рахунок бюджетних коштів була розроблена, затверджена та схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року №248-р «Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року» та затверджено план заходів щодо її реалізації.

Відповідно до Національної стратегії в Хмельницькій області затверджено регіональну Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в тому числі ХРТБ та ВІЛ-інфекції /СНІДу на період до 2020 року та затверджений план заходів щодо її реалізації. Також впроваджено модель надання допомоги пацієнтам, орієнтована на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи ХРТБ та ВІЛ-інфекцію/СНІД в стаціонарі за наявності у них бактеріовиділення та амбулаторних умовах, так звана «пацієнт – орієнтована модель лікування». Крім того, удосконалено процес організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг шляхом залучення до медико-психосоціального супроводу на амбулаторному етапі лікування хворих, в тому числі з ко-інфекцією (ТБ/ВІЛ) з залученням представників БО «ЛЖВ».

У результаті впровадження Стратегії в області протягом 2 років 19 лікарів–фтизіатрів та 60 лікарів первинної медичної ланки пройшли підготовку в тренінгових центрах Вінниці, Києва та Львова. Там вони навчилися здійснювати до- і післятестове консультування, діагностику та лікування, профілактику ко-інфекції (ТБ/ВІЛ). Впроваджено молекулярно–генетичний метод обстеження для діагностики туберкульозу з одночасним визначенням стійкості до рифампіцину у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; охоплено медико-психосоціальним супроводом на амбулаторному етапі лікування 39 осіб з ко-інфекцією(ТБ/ВІЛ), що складає 10% від усіх хворих, що лікуються амбулаторно та знаходяться на супроводі; впроваджені електронні Реєстри хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД; призначається профілактичне лікування туберкульозу хворим за наявності відповідних показів; виконано низку інших заходів.

Налагоджена взаємодія між обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом та ХОПТД. У той же час, недостатньо проводиться профілактичне флюорографічне обстеження ВІЛ-інфікованих як таких, що належать до груп ризику захворювання на туберкульоз та підлягають щорічному флюорографічному обстеженню. Так, за 9 місяців 2018р. обстежено флюорографічно тільки 72,3% контингенту ВІЛ-інфікованих.

На завершення свого виступу, Сергій Василенко надав рекомендації для покращення стану епідемічної ситуації з ВІЛ-асоційованим туберкульозом.


Інна Левінська,
Хмельницький обласний Центр здоров’я.

1 1