Відбулося засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

20 червня у залі селекторних нарад Хмельницької обласної державної адміністрації провели чергове засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Вступне слово виголосила голова обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу – заступник голови Хмельницької ОДА Світлана Павлишина. Вона повідомила, що сучасна світова тенденція щодо туберкульозу характеризується зниженням рівня захворюваності. Аналогічна картина характерна і для нашого регіону. Однак, враховуючи військовий конфлікт на сході країни, Центр громадського здоров’я МОЗ України прогнозує погіршення епідситуації з туберкульозу. Починаючи з 2014 року в області проводиться активна робота щодо діагностики, лікування та диспансерного нагляду за учасниками АТО/ООС, хворих на туберкульоз. Така ж ситуація складається із захворюваністю на ВІЛ/СНІД.

Світлана Андріївна підкреслила, що ВІЛ-інфекція в Україні вже давно вийшла за межі груп людей з ризикованою поведінкою та поширюється серед усього населення. Глобальна мета боротьби з ВІЛ-інфекцією полягає в тому, щоб до 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них - отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження.

З метою локалізації поширеності соціально-значущих хвороб (як-от туберкульоз та ВІЛ-інфекція), в області, як і в цілому в державі, здійснюється ряд заходів з протидії цих захворювань. Мова йде про безкоштовне обстеження та лікування людей, котрих торкнулася проблема ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу. Також Хмельниччина цього року долучилася до впровадження профілактичного курсу лікування антиретровірусними препаратами для дискордантних пар.

Крім того, нині наша область працює над замісною терапією в наркології. Слід зазначити, що участь в програмі замісної підтримуючої терапії значно підвищує прихильність осіб, які мають ВІЛ-інфекцію, до прийому АРВ-препаратів та сприяє кращому охопленню антиретровірусною терапією осіб з ВІЛ-інфекцією серед людей, котрі вживають ін’єкційні наркотики.

Іще однією з важливих проблем в області є профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів. Окрім держави, активну участь в боротьбі із зазначеними захворюваннями беруть громадські та благодійні організації, які надають послуги з профілактики, догляду і підтримки, а також здійснюють соціальний супровід пацієнтів до лікувальних закладів.

Світлана Андріївна відзначила роль освітніх закладів в протидії вищезгаданим епідеміям. Превентивні програми, що були впроваджені в закладах освіти, дали свої позитивні результати.

Про стан впровадження превентивних програм в закладах освіти Хмельницької області повідомила методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти Ганна Поліщук. Вона розповіла, що протягом 2016-2019 років були розроблені та успішно апробовані освітні ресурси, спрямовані на формування когнітивних, емоційних і соціальних компетентностей учнів у галузі безпеки, здоров’я, самореалізації та соціалізації. Інститут провів системну роботу щодо залучення педагогічних працівників області до проходження он-лайн курсів, використання даних освітніх ресурсів у практичній діяльності. Крім того, розроблені методичні рекомендації щодо інтеграції програми «Вчимося жити разом» у предмет «Основи здоров’я», програм розвитку життєвих навичок у практику роботи навчальних закладів. Загальноосвітні навчальні заклади забезпечені посібниками для педагогів-тренерів, учнів, відеоматеріалами з питань попередження ВІЛ-інфекції. Хмельницький обласний Центр здоров’я надав плакати, буклети з питань попередження туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших ризиків для здоров’я людини.

Проте, за словами Ганни Поліщук, немає системності в роботі. Оскільки і європейський, і вітчизняний досвід доводять, що однієї поінформованості замало, бо надання лише інформації не є ефективним. Необхідно у питаннях профілактики ризикованої поведінки застосовувати компетентісний підхід, що передбачає, крім знань, розвиток навичок впевненої поведінки, критичного мислення прийняття рішень, формування системи цінностей. А це можливо здійснити лише у практичній діяльності. Позитивний результат гарантовано, якщо впродовж навчального року підготовлені фахівці проводять тренінги, що забезпечують реалізацію цього підходу.

Фахівець констатувала, що попри певні позитивні зрушення, рівень знань щодо ВІЛ-інфекції знижується за всіма віковими категоріями. І однією з причин такої ситуації є саме низький відсоток охоплення дітей превентивними програмами. Вона запропонувала подумати над необхідністю розробки регіональних програм з питань збереження здоров’я дітей, виховання культури здоров’я, підготовки до відповідального батьківства.

Про організацію діагностики та лікування туберкульозу серед учасників АТО/ООС доповідала заступник головного лікаря з диспансерної роботи обласного протитуберкульозного диспансеру Майя Білик. Вона повідомила, що нинішня епідемія туберкульозу характеризується значним поширенням мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу з розширеною лікарською стійкістю. Хоча ВООЗ і визнала, що в Україні вдалося досягти зниження захворюваності на цю недугу, проте наша держава досі має високі показники, зокрема, і мультирезистентного туберкульозу.

Центр громадського здоров’я МОЗ України прогнозує зростання ризику поширення захворюваності на туберкульоз в умовах соціально-економічної кризи в державі, що поглиблюється через військову агресію на сході країни. Загалом, в Україні налагоджений контроль за захворюваністю на туберкульоз серед учасників АТО/ООС. Так, медичні заклади області зобов’язали надавати щоденну оперативну інформацію щодо кількості звернень за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я, постраждалих на час проведення АТО. Таким чином, за період з 2014 року у Хмельницькому обласному протитуберкульозному диспансері проводили відповідну роботу щодо діагностики, лікування та диспансерного нагляду за учасниками АТО/ООС, котрі хворі на туберкульоз. У закладі ведуть чіткий облік таких пацієнтів, обстежують, здійснюють моніторинг результатів лікування. Тут виділені окремі палати та створені належні умови для таких потреб. Далі хворих направляють у санаторні заклади для подальшого оздоровлення.

За 5 років на диспансерному обліку у ХОПТД перебував 81 учасник АТО/ООС із таким діагнозом. З них одужали 63 % хворих. Всі пацієнти стаціонарно та амбулаторно проходили безкоштовне лікування за кошти державного бюджету чи Глобального фонду.

Про реалізацію заходів з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів повідомила завідуюча гепатитним відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Жанна Дворнік. За її словами, вірусні гепатити через їх поширеність, особливості шляхів передачі, складність діагностики, негативні наслідки розвитку хвороби, низький рівень поінформованості як населення, так і медичних працівників, разом із обмеженим доступом до лікування, становлять серйозну проблему для системи охорони здоров’я. Державна програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів В та С діяла до 2016 року, нині вона отримала продовження у «Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року». Відповідно до цих документів та наказу ДОЗ ОДА, в нашій області створена і діє комісія для призначення дороговартісного лікування противірусної терапії за кошти держави. Відбір таких пацієнтів проводять з електронного реєстру, сформованого на базі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Таким чином, на сьогодні необхідне лікування за кошти держави отримують усі хворі зазначеної категорії. Однак, на заваді повноцінній реалізації відповідної Стратегії стають низький рівень виявлення вірусних гепатитів серед хворих з хронічною нирковою недостатністю, недостатня профілактична робота серед населення, коштовне дообстеження хворих на вірусні гепатити В та С, а також лабораторний моніторинг хворих з хронічними гепатитами В та С.

Про поточний стан забезпечення закладів охорони здоров'я області протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, а також препаратами для замісної підтримувальної терапії інформували в. о. головного лікаря Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру Сергій Василенко, головний лікар Хмельницького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук та в. о. головного лікаря Хмельницького обласного наркологічного диспансеру Богдан Проскурняк.

Огляд результатів реалізації грантів Глобального фонду НУО області у першому півріччі 2019 року здійснила президент Хмельницької асоціації громадського здоров’я «Вікторія» Лариса Висоцька. Вона повідомила, що впродовж 2018-го та 5 міс. 2019 року ГО «Вікторія» у місті Хмельницькому та області впроваджувала кілька проектів, спрямованих на зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції шляхом проведення комплексних заходів зі зменшення ризику інфікування ВІЛ, гепатитів, туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед підлітків та молоді-споживачів наркотиків та тих, хто має ризиковану сексуальну поведінку. Також Лариса Висоцька озвучила низку проблемних питань, що потребують комплексного вирішення.

Про створення обласної групи з реалізації стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації щодо контролю над туберкульозом в Україні розповів присутнім в. о. головного лікаря ХОПТД Сергій Василенко.

Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, обласна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу ухвалила відповідні рішення.


Інна Левінська,
Хмельницький обласний Центр громадського здоров’я.

1 1
1